Delo z lestvijo

mag. Erik Stritih, ANKL d.o.o.
Ankl d.o.o. Delo z lestvijo

Uporabljati se smejo samo lestve, izdelane v skladu z zahtevami standarda SIST EN 131.

Lestev mora biti brezhibna, pred uporabo pregledana in pri uporabi postavljena stabilno, tako da ne more zdrsniti, se prelomiti ali prevrniti.

Prenosne naslonske enokrake lestve morajo biti take dolžine, da segajo najmanj 1 m preko mesta naslanjanja.

Kot naslanjanja mora znašati med 70 in 75 stopinj. Naslanjanje lestev na kline na vogalih objekta, stebrov ali drogov ni dovoljeno.
Z lestve se lahko izvaja le kratkotrajna dela pri katerih ni potreben večji upor delavca ter se uporablja le lažje ročno orodje in manjša količina materiala, ki ne more povzročiti dodatnih nevarnosti za varnost in zdravje delavcev. Delavec mora ob tem z obema nogama stati na istem klinu.

Brez privezovanja delavca je dovoljeno izvajati samo dela na višini do 3 m.

Največja dovoljena dolžina prenosnih naslonskih lestev, s katerih se lahko opravlja delo, je 8 m, dolžina dvokrakih A – lestev pa 3 m.

Montaža opreme in instalacij se do višine 2 m izvaja stoje iz tal. Do višine 3 m oz. največ do cone 2 m pod tokovnimi odjemalci mostnih dvigal se delo opravlja iz varnih in proti zdrsu in padcu zavarovanih prislonskih lestev. Kjer je le možen dostop s premičnim ali fiksnim fasadnim odrom, je potrebno dela opravljati s pomočjo varnih in brezhibnih odrov.

Lestev ni dovoljeno prislanjati na in ob delovne naprave, stroje, transportna sredstva in opremo, peči. Lestev ni dovoljeno postavljati na gladke in spolzke površine.

Scroll to Top