Sistemi vodenja

ANKL Varnost in varstvo pri delu
S svojimi dolgoletnimi izkušnjami vam pomagamo pri vzpostavitvi sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu in sistema ravnanja z okoljem.
Ponujamo naslednje storitve s področja sistemov vodenja:

Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu ISO 45001 je mednarodni standard, ki opredeljuje zahteve v zvezi s sistemi vodenja varnosti in zdravja pri delu, da bi podjetja lažje obvladovala varnostna tveganja in povečale učinkovitost svojega delovanja.

Standard se lahko uporablja za vse poslovne in operativne dejavnosti ter zahteva tudi skladnost z vsemi veljavnimi regulativnimi okviri. ISO 45001 je usmerjen v obvladovanje tveganj in ima za cilj omogočiti organizacijam, da proaktivno upravljajo svoje procese, da bi zmanjšali tveganje za zdravje in varnost. Ta standard ne določa meril uspešnosti varnosti in zdravja pri delu, niti ne vsebuje podrobnih specifikacij za načrtovanje sistema upravljanja, vendar zahteva, da organizacija:

  • vzpostavi lastno varnostno politiko in cilje,
  • opredeli nevarnosti in tveganja,
  • oceni verjetnost in vpliv tveganja,
  • preveri skladnost z veljavnimi pravili,
  • načrtuje in uporabi ustrezne protiukrepe za preprečevanje poškodb, bolezni in smrtnih žrtev,
  • spremlja in izboljšuje delovanje.

Odjemalci, potrošniki in delničarji vedno pogosteje zahtevajo ekološko odgovorne izdelke in storitve. Od podjetij in organizacij pričakujejo, da so skladni z okoljskimi standardi in da svojo odgovornost do okolja dokazujejo pri vsakodnevnem poslovanju. Zahtevajo dokaz te odgovornosti, za podjetja in organizacije pa je to priložnost, da odkrito dokažejo svoja okoljska prepričanja. Kot prvi korak k temu je zagotovo vpeljava sistema ravnanja z okoljem ISO 14001.

ISO 14001 je sistem za ravnanje z okoljem, ki zajema obvladovanje okoljskih vidikov proizvodne ali storitvene dejavnosti. Obsega izpolnjevanje zakonskih zahtev, učinkovito izkoriščanje virov, ter preprečevanje onesnaževanja okolja. Standard ISO 14001 je eno od najpomembnejših orodij v odnosu do okolja, ki ga uporabljajo organizacije in korporacije po celem svetu.

Omenjeni ISO standard ponuja:

  • harmonizacijo s prostovoljnimi in nujnimi standardi ter zakonskimi predpisi,
  • strukturo, skladno z ISO 9001 – integracija z ISO 9001,
  • nadzor procesov.

Za vaše podjetje pripravimo tako poslovnik sistema vodenja, kot tudi vso dodatno potrebno dokumentacijo.

Za vaše podjetje pripravimo vse, kar potrebujete v sladu z zahtevami ISO: cilje, politike, odgovornosti, pooblastila.

ANKL Varnost in varstvo pri delu
ANKL Varnost in varstvo pri delu
ANKL Varnost in varstvo pri delu
ANKL Varnost in varstvo pri delu
ANKL Varnost in varstvo pri delu
ANKL Varnost in varstvo pri delu
Scroll to Top