Varnost in zdravje pri delu

ANKL Varnost in varstvo pri delu
Osnovna dejavnost podjetja je opravljanje strokovnih nalog s področja varnosti in zdravja pri delu ter s področja varstva pred požarom. Storitve izvajamo v različnih podjetjih, tako manjših kot velikih, po celotni Sloveniji.
Ponujamo naslednje storitve s področja varnosti in zdravja pri delu:
Za vas izvajamo usposabljanja vaših delavcev na delovnem mestu v vašem podjetju. NOVO: spletno usposabljanje za varno in zdravo delo za pisarniške delavce: kontaktirajte nas za več informacij ali si oglejte podrobnosti na tej povezavi. Usposabljanje delavcev za varno in zdravo delo določa 38. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu.

Delodajalec mora delavca usposobiti za varno opravljanje dela:

 • ob sklenitvi delovnega razmerja;
 • pred razporeditvijo na drugo delo;
 • pred uvajanjem nove tehnologije in novih sredstev za delo ter
 • ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu.

Usposabljanje mora biti prilagojeno posebnostim delovnega mesta in se izvaja po programu, ki ga mora delodajalec po potrebi obnavljati in katerega vsebino mora spreminjati glede na nove oblike in vrste nevarnosti.

Delodajalec določi obvezne občasne preizkuse teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo za delavce, ki delajo na delovnem mestu, na katerem iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za nezgode in poklicne bolezni ter za delavce, ki delajo na delovnih mestih, na katerih so nezgode pri delu in poklicne bolezni pogostejše. Rok za te občasne preizkuse ne sme biti daljši od dveh let.

Za vas izvajamo usposabljanja za varno delo vaših zaposlenih s stroji:

 • usposabljanje za viličarja,
 • usposabljanje za hidravlični žerjav (HIAB),
 • usposabljanje za dvižno košaro,
 • usposabljanje za transportno lestev,
 • usposabljanje za dvigalo vodeno iz tal,
 • usposabljanje za težko gradbeno mehanizacijo (TGM),
 • usposabljanje za motorno žago.

Izjava o varnosti je dokument, katerega mora imeti vsako podjetje in predstavlja osnovni, sistemski dokument upravljanja področja varnosti in zdravja pri delu. Izjava temelji na ugotovitvi možnih vrst nevarnosti in škodljivosti na delovnem mestu in v delovnem okolju ter oceni tveganje za nastanek poškodb in zdravstvenih okvar.

 • Izdelati in sprejeti jo mora vsak delodajalec (izdela jo notranji ali zunanji najeti strokovni delavec VZD – varnostni inženir; sprejeti pa pomeni, da jo obvezno podpiše direktor oziroma njegov namestnik);
 • Z njo se določi način in ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu;
 • Izjava o varnosti temelji na oceni tveganja za nastanek poškodb in zdravstvenih okvar;
 • Delodajalec mora z vsebino Izjave varnosti z oceno tveganja sezaniti vse zaposlene, poleg tega pa mora biti veljavna Izjava vedno dostopna za vpogled. 

Če izjave o varnosti še nimate sestavljene, vam jo lahko sestavimo pri nas – hitro in strokovno.

Izjava o varnosti z oceno tveganja  je obvezna za vsakega delodajalca ter predstavlja osnovo za vsa nadaljnja ukrepanja.

Izjava o varnosti z oceno tveganja se izdeluje na podlagi 17. člena Zakona o varnosti in zdravja pri delu (Ur.l. RS, št. 43/11).

Izvajamo različne preiskave škodljivosti v delovnem okolju ter s tem povezane meritve:

 • meritve mikroklime (temperatura, vlaga in gibanje zraka)
 • meritve razsvetljave (osvetljenost in svetlost)
 • meritve hrupa (frekvenčna analiza).

Vse meritve izvajamo z najsodobnejšimi aparati.

Delodajalec mora za opravljanje strokovnih nalog v zvezi z zagotavljanjem varnosti pri delu med svojimi delavci določiti enega ali več strokovnih delavcev za varnost pri delu.

Delodajalec lahko opravljanje vseh ali posameznih nalog organiziranja in zagotavljanja varnosti pri delu poveri zunanjim strokovnim službam, ki imajo dovoljenje za delo po tem zakonu, kadar teh nalog ne more zagotoviti s svojimi strokovnimi delavci. Za delodajalce strokovno in odgovorno izvajamo naloge zunanjega strokovnega delavca. Kontakirajte nas, da se dogovorimo za sklenitev pogodbe, ki je podlaga za pričetek sodelovanja!

V skladu s 45.a členom Zakona o kemikalijah (ZKem-B, Uradni list RS, št. 16 / 2008 z dne 15.02.2008) mora imeti vsaka pravna ali fizična oseba,  ki mora pridobiti dovoljenje za proizvodnjo, skladiščenje oziroma promet iz 44. člena zakona, enega ali več svetovalcev za kemikalije z najmanj visoko strokovno izobrazbo kemijske (tudi varnostni inženirji), farmacevtske ali agronomske smeri, ter z opravljenim tečajem in preizkusom znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter promet z njimi.

Za vas kot zunanji sodelavec opravljamo naloge svetovalca za kemikalije.

Delodajalec mora zagotavljati varnost in zdravje pri delu v skladu z izjavo o varnosti z oceno tveganja tudi tako, da z obdobnimi pregledi in preizkusi delovne opreme preverja njihovo skladnost s predpisi o varnosti in zdravju pri delu.

Za vas izvajamo strokovne preglede in preizkuse vseh vrst delovne opreme:

 • manj zahtevna delovna oprema (vrtalke, brusilke, ročno orodje,…);
 • manjša delovna oprema (stabilni vrtalni, brusilni stroji,…);
 • večja delovna oprema (obdelovalni stroji,…);
 • transportne in dvižne naprave (viličarji, ročna dvigala, elektro vitli);
 • dvigala (konzolna ali mostna);
 • manjša linija (sestavljena iz več posameznih strojev);
 • večja linija (sestavljena iz več posameznih strojev ali komponent).

Pregledi in preizkusi se izvajajo periodično, v rokih, določenih s strani proizvajalca, vendar ne daljših od 36 mesecev.

V primeru poškodbe pri delu vam uredimo vse, kar potrebujete:

 • pri lažjih nezgodah brez ogleda delovnega mesta (izpolnitev ER-8);
 • pri lažjih nezgodah z ogledom delovnega mesta (izpolnitev ER-8);
 • pri lažjih poškodbah pri delu z ogledom delovnega mesta in obdelavo vsega potrebnega za nadaljnje vodenje postopka;
 • pri težjih poškodbah pri delu z ogledom delovnega mesta in obdelavo vsega potrebnega za nadaljnje vodenje postopka.

Delodajalec mora načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu.

Kot zunanji strokovni  sodelavci aktivno sodelujemo pri načrtovanju, pripravi in izvedbi aktivnosti v zvezi s promocijo zdravja na delovnem mestu.

Program promocije zdravja na delovnem mestu je prilagojen vsakemu naročniku ter izdelan v skladu z njegovimi potrebami.

ANKL Varnost in varstvo pri delu
ANKL Varnost in varstvo pri delu
ANKL Varnost in varstvo pri delu
ANKL Varnost in varstvo pri delu
ANKL Varnost in varstvo pri delu
ANKL Varnost in varstvo pri delu
Scroll to Top