Varstvo pred požarom

ANKL Varnost in varstvo pri delu
Storitve s področja varstva pred požarom izvajamo v različnih podjetjih, tako manjših kot velikih, po celotni Sloveniji.
Ponujamo naslednje storitve s področja varstva pred požarom:

Delodajalec mora v skladu s posebnimi predpisi sprejeti ukrepe za zagotovitev varstva pred požarom in evakuacijo ter, kadar je to potrebno, ukrepe za sodelovanje z zunanjimi službami za varstvo pred požarom.

Delodajalec mora vse delavce usposobiti za varstvo pred požarom, kar se stori:

  • ob sklenitvi delovnega razmerja;
  • pred razporeditvijo na drugo delo;
  • pred uvajanjem nove tehnologije in novih sredstev za delo ter
  • ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu.

Izobraževanje obsega teoretični in praktični del.

Poleg osnovnega usposabljanja za varstvo pred požarom nudimo tudi usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov ter izvajanje evakuacije.

 

Vsak lastnik ali uporabnik prostorov mora izdelati požarni red, s katerim se opredeli celotna organizacija varstva pred požarom.

Sestavimo vam požarni red, ki predstavlja osnovni dokument zagotavljanja požarne varnosti v objektu. 

Z vsebino požarnega reda morajo biti seznanjeni vsi zaposleni, najemniki, vzdrževalci, stranke ter morebitni obiskovalci.

Izdelamo vam tudi krajši izvleček požarnega reda, namenjen informiranju vseh uporabnikov, ki mora biti izobešen na vidnem mestu v poslovnih prostorih.

Glede na stopnjo požarne ogroženosti in glede na največje število uporabnikov objekta je v določenih primerih potrebno izdelati tudi požarni načrt in načrte evakuacije.

Z načrtom evakuacije grafično prikažemo gibanje oseb po objektu na varno mesto v primeru požara.

Načrt evakuacije mora biti izobešen v vsakem prostoru, kjer se  zbirajo ali zadržujejo ljudje, skladno z namembnostjo objekta.

Ocene požarne ogroženosti predstavljajo podlago za načrtovanje in izvajanje splošnih ukrepov varstva pred požarom ter drugih dejavnosti varstva pred požarom.

Na podlagi končne ocene požarne ogroženosti se določijo stopnje požarne ogroženosti, ki so lahko:

  • zelo majhna požarna ogroženost – stopnja 1;
  • majhna požarna ogroženost – stopnja 2;
  • srednja požarna ogroženost – stopnja 3;
  • srednja do povečana požarna ogroženost – stopnja 4;
  • velika požarna ogroženost – stopnja 5;
  • zelo velika požarna ogroženost – stopnja 6.

Kontaktirajte nas za pripravo ocene požarne ogroženosti.

ANKL Varnost in varstvo pri delu
ANKL Varnost in varstvo pri delu
ANKL Varnost in varstvo pri delu
ANKL Varnost in varstvo pri delu
ANKL Varnost in varstvo pri delu
ANKL Varnost in varstvo pri delu
Scroll to Top